A A A

Orzecznictwo i opiniodawstwo

Współżycie mężczyzny i kobiety stwarza liczne zagadnienia, w tym rów­nież z dziedziny nauk lekarskich. Należą do nich zagadnienia związane z małżeństwem (zawarcie, unieważnienie, rozwód), z posiadaniem potom­stwa (ciąża i poród) i ustaleniem ojcostwa (rzadziej macierzyństwa). Wie­le nieprawidłowości życia płciowego ma charakter poważnych konfliktów z prawem (spędzenie płodu, dzieciobójstwo i przestępstwa seksualne). Udział kompetentnego lekarza biegłego w rozwiązywaniu tych zagad­nień jest z reguły konieczny.