A A A

Uszczelki gumowe

Elementy ruchome nadwozia muszą być dokładnie uszczelnione w celu zabezpieczenia wnętrza pasażerskiego przed opadami atmosferycznymi, pyłem, spalinami. Dlatego wszystkie drzwi, pokrywa bagażnika mają uszczelki gumowe. Uszczelki nadwozia są przeważnie wykonywane z gumy piankowej pokrytej cienką, gładką powłoką, która chroni uszczelkę przed pochła­nianiem wody. Są również spotykane uszczelki z gumy pełnej. Uszczelki są przyklejane do nadwozia klejem (np. Butapren M-40) lub przyczepione klipsami. Uszczelki mają zróżnicowane przekroje w za­leżności od funkcji i konstrukcji wnęki drzwiowej lub obramowania okna. Tylna i przednia szyba są mocowane w nadwoziu za pomocą uszcze­lek profilowych. Uszczelnienie szyby następuje przez nałożenie ma?y uszczelniającej pod zakładkę po wewnętrznej stronie uszczelki gumowej. Odmiennym typem uszczelki do mocowania szyb przednich i tylnych są uszczelki wulkanizowane podczas montażu. Uszczelka stanowi wytła­czany profil z surowej mieszanki gumowej. Wewnątrz profilu na całej jego długości jest umieszczony izolowany drut oporowy, podłączony do instalacji elektrycznej. Drut rozgrzewając się powoduje zwulkanizowa-nie otaczającej go mieszanki. Pozwala to na uniknięcie dodatkowego uszczelnienia za pomocą masy uszczelniającej. Otwory w nadwoziu, przez które przechodzą cięgła, dźwignie lub przewody, uszczelnia się za pomocą uszczelek gumowych, odpowiednio zaprojektowanych.