A A A

Materiały uszczelniające

Do grupy materiałów uszczelniających zalicza się masy, kity i pasty roz­prężne stosowane do uszczelnienia połączeń montażowych. Dotyczy to zwłaszcza spawania punktowego, gdzie wszystkie spawy należy uszczel­nić. Surowce stosowane do produkcji materiałów uszczelniających bazują na oleju, kauczuku lub żywicach syntetycznych. Konsystencja gotowych produktów może być rzadka lub gęsta w formie pasty, lub plastyczna. Materiały uszczelniające do użytku" na zewnątrz nadwozia powinny wykazywać dobrą przyczepność, a także powinny być odporne na wy­sokie i niskie temperatury. Winny być też elastyczne i suche na po­wierzchni, aby nadawały się do lakierowania. Wśród produkowanych w kraju materiałów uszczelniających do naj­częściej stosowanych należą: masa uszczelniająca do uszczelniania złącz, jest to masa kauczukowa z dodatkiem wypełniaczy, do nakładania szpachlą, kit uszczelniający, kauczukowy, w postaci wałeczków koloru czarne­go lub szarego, do ręcznego nakładania, masa „Motoplast", kauczukowa masa uszczelniająca do uszczelniania wewnętrznych złączy nadwozia, uszczelniacz przyczepny o własnościach rozprężnych, produkowany w arkuszach, z których można wycinać paski (rozprężanie następuje w temperaturze 403 K), — kit szpachlowy poliestrowy dwuskładnikowy, szybko schnący kit che- moutwardzalny do uszczelniania złączy wewnętrznych. Do materiałów uszczelniających zalicza się też mastyki i masy głu­szące (FH-1, AS-777, MA-2). Służą one do uszczelniania dolnych blach nadwozia. Materiały stosowane do uszczelniania wewnętrznych złączy występu­ją najczęściej w postaci płynnej lub jako pasta. Tego rodzaju środki uszczelniające powinny być klejące, plastyczne i łatwe do usunięcia. W procesie produkcji nakłada się je na gorące spawy. Do naprawy na­leży używać tych samych materiałów, jakie zostały użyte przez produ­centa samochodu.