A A A

Lutowia

Są to stopy przeznaczone do łączenia nimi (po stopnieniu) innych metali. Ich cechą charakterystyczną jest stosunkowo niska temperatura topnienia. Rozróżnia się lutowia miękkie i twarde. Lutowia miękkie to głównie stopy cyny z ołowiem. Ich temperatura topnienia nie przekra­cza 573 K. Lutowia twarde pozwalają na wykonanie bardziej wytrzyma­łych połączeń. Jednak ich temperatura topnienia przekracza 973 K. Naj­większe zastosowanie znajdują lutowia miedziano-cynkowe, srebrowe i brązowe.