A A A

Hydrauliczne zestawy rozpierające

Hydrauliczne zestawy rozpierające są podstawowymi urządzeniami do, prostowania awaryjnie uszkodzonych nadwozi samochodowych. Stosując je można prostować nadwozia od wewnątrz. Elementami bazowymi są fragmenty nadwozia o dużej sztywności. Parametry SCB-225 LSV-33 Prędkość obrotowa [obr/min] 6500 3900 Średnica ściernicy [mm] 225 180 Masa [kg] 5,6 1.4 Dane techniczne polerek Tablica 4-7 Parametry PA-200 LSV-41 Prędkość obrotowa [obr/min] 1400 2100 Średnica ściernicy [mm] 200 180 Masa [kg] 2,5 2,6 Dane techniczne szlifierek czołowych Tablica 4-6 Na rysunku 4.33 pokazano hydrauliczny zestaw rozpierający typu E-01 firmy Afit. Składa się on z ręcznej pompy hydraulicznej (1), przewodu wysokociśnieniowego (2), rozpieraczy hydraulicznych (3), końcówek roz­pierających (4), końcówek stopowych (5), elementów łączących (6), szafki kompletacyjnej z ramą prasy (7), końcówki rozprężnej (8), elementu szybkozłącznego (9), przedłużaczy (10), łańcucha z hakiem (11), zacze­pu (12). Działanie zestawu rozpierającego polega na oddziaływaniu siłą roz­pychającą na uszkodzone elementy nadwozia. Siła rozpychająca powstaje w siłowniku hydraulicznym w wyniku przetłaczania pod ciśnieniem do jego cylindra czynnika olejowego. Ciśnienie jest wytwarzane przez ręcz­ną pompę hydrauliczną, połączoną z cylindrem siłownika przewodem elastycznym. Typowe elementy układu hydraulicznego (rozpieracza) pokazano na rysunku 4.34. Zestaw składa się z pompy (1), zbiornika oleju (2), zaworu zwrotnego (3), cylindra roboczego (4), przewodu ciśnieniowego (5). Ciśnie­nie wytwarzane przez pompę hydrauliczną, połączoną przewodem ela- » Rys. 4.33 Hydrauliczny zestaw rozpierający Afit E-01 1 — pompa hydrauliczna, 2 — przewód wysokociśnieniowy, 3 — rozpieracze hydrauliczne, 4 — końcówki rozpierające, 5 — końcówki stopowe, 6 — elementy łączące, 7 — szafka, 8 — końcówka rozprężna, 9 — element szybkozlączny, 10 — przedłużacz, 11 — łańcuch z ha­kiem, 12 — zaczep stycznym z cylindrem siłownika, powoduje wypychanie tłoka z cylindra. Ruch powrotny tłoka jest wymuszany przez sprężynę znajdującą się w cy­lindrze. Działa ona rozprężnie po otwarciu zaworka zwrotnego układu hydraulicznego. Pompa wytwarza ciśnienie 30—50 MPa, a nacisk wy- Ł Rys. 4.34. Elementy układu hydraulicznego zestawu do prostowania 1 — pompa, 2 — zbiornik oleju, 3 — zawór zwrotny, 4 — cylinder, roboczy, 5 — przewód ciśnienio­wy, 6 — podpora wierany przez siłownik osiąga wartość 40—100 kN. Skok tłoka siłownika hydraulicznego określa długość suwu roboczego ramienia urządzenia. Dla większości siłowników wynosi on 150—250 mm. Skok ten może być re­gulowany z dokładnością do dziesięciu części milimetra. Pozwala to na m ą 11 Ą f Rys. 4.35. Hydrauliczny zestaw rozpierający Blackhawk AAZ-3L bardziej precyzyjne oddziaływanie na nadwozie. Oddziaływanie siłow­nika na nadwozie odbywa się przez przedłużacz rurowy z odpowiednią końcówką kształtową. Hydrauliczne zestawy rozpierające są kompletowane w zestawy róż­niące się doborem poszczególnych elementów i funkcjonalnością. W za­leżności od potrzeb warsztatu naprawy nadwozi dobiera się odpowiedni zestaw. Na rysunku 4.35 pokazano hydrauliczny zestaw rozpierający średniej wielkości Blackhawk. Zestaw umożliwia naprawę przez rozpie­ranie, ściąganie, ściskanie i rozciąganie. W kraju są produkowane dwa zestawy rozpieraczy: HZR-4 oraz HZR-10. Hydrauliczny zestaw rozpierający HZR-4 służy głównie do usu- W-h-% WP-35 Rys. 4.36. Hydrauliczny zestaw rozpierający HZR-4 produkcji Koszalińskiej Wy­twórni Części Samochodowych wania lekkich uszkodzeń powypadkowych (wgnieceń, wgięć lub skrzy­wień nadwozia). Pozwala on na prostowanie elementów o małej sztyw­ności, takich jak: drzwi, błotniki, pokrywa silnika lub bagażnika. Zestaw umożliwia naprawę przez rozpieranie, rozciąganie, wypychanie, ściskanie, ciągnięcie i ściąganie. Podstawowymi elementami zestawu są: pompa hydrauliczna, siłownik hydrauliczny rozpierający, siłownik hydrauliczny ściągający, siłownik hydrauliczny podnośnikowy oraz siłownik hydrau­liczny szczękowy. Dwa z siłowników, rozpierający i ściągający, są przy­stosowane do łączenia ich z elementami kompletu. Tłoczyska siłowników są zakończone gwintowanymi trzpieniami, na których osadza się jedna z końcówek kształtowych (bezpośrednio lub za pomocą przedłużacza). Po przeciwnej stronie w korpusie siłownika znajduje się gwintowane gniazdo służące do przykręcania drugiej końcówki (najczęściej za po--średnictwem przedłużaczy). Pompując olej do siłownika uzyskuje się ruch tłoczyska, a tym samym oddalanie lub zbliżanie końcówek kształ­towych. Dwa pozostałe siłowniki, siłownik podnośnikowy oraz siłownik Elementy i ich parametry Wartość Pompa hydrauliczna P-300 — maksymalne ciśnienie [MPa (kG/cm2)] 63,0 (630) — skok tłoka [mm] 21 — pojemność zbiornika oleju [cm3] 300 — wydatek oleju [cm8/skok] Siłownik hydrauliczny rozpierający SR-4-125 2,8 — maksymalna siła [kN (kG)] 40,0 (4000) — skok tłoka [mm] 125 — długość [mm] 260 Siłownik hydrauliczny ściągający SC-2-125 — maksymalna siła [kN (kG)] 23,0 (2300) — skok tłoka [mm] 115 — długość [mm] 238 Siłownik hydrauliczny podnośnikowy SP-4-75 — maksymalna siła [kN (kG)] 40,0 (4000) — skok tłoka [mm] 75 — długość [mm] 143 — wysunięcie śruby [mm] 42 Siłownik hydrauliczny szczękowy SS-1-75 / — maksymalna siła [kN (kG)] 10,0 (1000) — maksymalne rozwarcie szczęk [mm] 75 — minimalne rozwarcie szczęk [mm] 21 Przedłużacz śrubowy — minimalna długość [mm] 230 — maksymalna długość [mm] , .. 355 Przedłużacze rurowe — długość przedłużacza W-4-07 [mm] — długość przedłużacza W-4-08 [mm] 75 125 — długość przedłużacza W-4-09 [mm] 250/ — długość przedłużacza W-4-10 [mm] 375 — długość przedłużacza W-4-11 [mm] 585 Przedłużacz śrubowy W-4-06 — długość przy minimalnym wykręceniu śruby [mm] 230 — długość przy maksymalnym wykręceniu śruby [mm] 355 Dane techniczne zasadniczych elementów zestawu HZR-4 Tabliea 4-8 szczękowy, są wykorzystywane bezpośrednio. Przewód od pompy łączy się z zaworem wlotowym siłownika za pomocą złącza szybkomocującego. . Elementy hydraulicznego zestawu rozpierającego HZR-4 pokazano na rysunku 4.36, a dane techniczne w tablicy 4-8. Hydrauliczny zestaw rozpierający HZR-10 służy do oddziaływania na uszkodzone nadwozie siłami rozpierającymi w celu przywrócenia pier- W-10-19 W-10-16 W-10-17 WP-35 W-10-09 W-10-11 W-10-12 W-10-08 Rys. 4.37. Hydrauliczny zestaw rozpierający HZR-10 W-10-03 W-W-OŹ W-10-15 W-10-K W-W-06 W-10-07 W-10-13 Elementy i ich parametry .Wartość , Ręczna pompa hydrauliczna P-800 — maksymalne ciśnienie oleju [MPa (kG/cm2)] 63,0 (630) — skok tłoka [mm] 21 — pojemność zbiornika oleju [cm8] 800 — wydatek oleju [cm3/skok] 2,6 Siłownik hydrauliczny SR-10-160 — maksymalna siła [kN (kG)] 100,0 (10 000) — skok tłoka [mm] 160 — długość [mm] 300 Przedłużacze rurowe — długość przedłużacza W-10-05 [mm] 125 — długość przedłużacza W-10-04 [mm] 250 — długość przedłużacza W-10-03 [mm] 600 Dane techniczne zasadniczych elementów zestawu HZR-10 Tablica 4-9 wotnego kształtu. Wartość siły rozpierającej jest odwrotnie proporcjo­nalna do długości wykorzystywanych przedłużaczy i wynosi od 50 kN do 100 kN. Uzyskiwane siły pozwalają na likwidację deformacji nadwozi we fragmentach o dużej sztywności. Elementy hydraulicznego zestawu rozpierającego HZR-10 pokazano na rysunku 4.37, a dane techniczne w tablicy 4-9. Rozpieracze hydrauliczne pozwalają. oddziaływać na zdeformowane elementy nadwozia od wewnątrz. Stwarza to wiele ograniczeń podczas likwidacji rozległych uszkodzeń nadwozia. Znaczne rozszerzenie możliwo­ści naprawczych uzyskuje się stosując urządzenia pozwalające na oddzia­ ływanie na nadwozie z zewnątrz.